skip navigation

Hoe ik werk

Doelgericht

Mijn kracht zit in het naar boven halen van het doel van de applicatie. Wat is nou dé belangrijkste behoefte waarin de applicatie moet voorzien? Dat doel centraal stellen in het hele ontwikkelingsproces is de sleutel tot een succesvol applicatie.

Figma interactie ontwerp voor een website
Ontwerp primaire flow Schrijven naar de Toekomst

praten en testen

Eén van de belangrijkste pijlers onder elk Interactie - Ontwerp is empathie: begrijpen wat je gebruikers willen, kunnen, begrijpen en voelen. Maar het is ook: begrijpen wat jij hen wil en kan geven. Hier heb je geen geavanceerde tools voor nodig maar een open blik, mensenkennis en een goed oor.

Mensen observeren is jarenlang mijn core business geweest. In de tram, op straat. mijn familie en vrienden - elk woord, elk gebaar kon inspiratie zijn voor een scène. Bij gebruikersinterviews en testen pas ik deze vaardigheden opnieuw toe. Ik kijk niet alleen naar de stappen die ze zelf al als repetitief of onbegrijpelijk aanwijzen. Ik let ook op wat ze niet zeggen - het geïrriteerde handgebaar. De kleine zucht. Het post-it-briefje op de monitor. Op deze manier kan ik in kaart brengen wat kennelijk vanzelfsprekend is voor de doelgroep, en wat tegen- intuïtief overkomt.

Aandacht voor het Moment

Het is net als met het bestellen van een kopje koffie. Sommige mensen weten precies wat ze willen en beschrijven aan de barista tot in detail hoe ze hun latte Macchiato bereid willen krijgen. Anderen willen gewoon een shot cafeïne en het kan ze niet schelen in welke vorm het geleverd wordt. Hoe geeft de barista bij het bestellen aan beide types de ruimte? Als ze navraagt bij welke temperatuur de koffie gebrouwen moet worden, krijgt de ene het gevoel een Soulmate te hebben gevonden, en de ander dat het tijd is op te stappen.

Een interactie (of User Experience) is een serie stappen die een persoon doorloopt in het gebruik van de applicatie. Het is de kunst de informatie-uitwisseling zo te doseren dat bij elke stap niet méér gevraagd en geboden wordt, dan hetgeen aansluit bij de beweegredenen van de gebruiker op dat moment.

Een goede interactie is vergelijkbaar met een goed verhaal in dit opzicht: beiden bestaan uit een serie handelingen die voortkomen uit een overkoepelende beweegreden van het personage/de gebruiker, en die elk op zich gedreven worden door kleinere deel-motieven. De UX - en het verhaal - zijn goed, als op elk moment duidelijk is wat de beweegredenen zijn. De UX is excellent als elke stap bovendien een plezierige ervaring is.

Zoals een barista die jou helemaal begrijpt.

Mijn gereedschap

Bijna alles wat ik doe, doe ik met deze programma's.