skip navigation

Theater­auteurs

te zien op: www.schrijvennaardetoekomst.nl 

De Auteursbond is de belangenvereniging van schrijvers en vertalers. De afdeling theaterauteurs beheert al een decennium een website waarop de leden hun theaterteksten kunnen uploaden en voorzien van een beschrijving en bepaalde criteria zoals het aantal benodigde acteurs.

Probleem-analyse

Directe aanleiding voor de operatie is dat de achterliggende techniek van de site niet aansluit bij de dagelijkse praktijk van de publiciteitsafdeling van de opdrachtgever. Aangezien de mensen daar wel bekend zijn met WordPress is gekozen om de nieuwe site op te bouwen. Daarnaast worden er klachten gehoord over de backend en nemen we waar dat schrijvers hun profiel niet bijwerken.

Een oppervlakkige analyse laat al een aantal in het oog springende punten die we kunnen verbeteren. We kunnen met meer externe links de site beter inbedden in de online niche. Een betere mobiele ervaring - in elk geval aan de voorkant - moet de site aantrekkelijker maken om te bezoeken.

Voor ingelogde schrijvers liggen er ook nog veel kansen. De omgeving voor ingelogde schrijvers kan beter gepolijst, met heldere trajecten voor het profiel van de auteurs zelf enerzijds, en anderzijds voor elke ingevoerde theatertekst.

Gebruiksvriendelijkheid

Het is essentieel om precies in beeld te krijgen wat de behoeftes van de auteurs zijn bij deze website, en op welke manier de bestaande site daarin voorziet, en waar die te kort schiet. Ik begon daarom met informele interviews om dit in kaart te brengen.

In interviews komt inderdaad naar voren dat de schrijvers het uploaden van een tekst ervaren als corvee, en er zodoende weinig nieuws komt op de site. De gebrekkige SEO veroorzaakt daarnaast een negatieve feedback-loop in de zin dat de schrijvers weinig reden hebben om hun profiel te actualiseren op een site die niet goed vindbaar is. Ook maken ze me duidelijk dat ze de bestaande zoek en filterfuncties nuttig vonden.

De aanpak

Op basis van die interviews begon ik aan een prototype aan met de volgende uitgangspunten:

  1. De site heeft twee kerndoelen: 1) het bevorderen van de naamsbekendheid en status van aangesloten theaterauteurs en 2) het voor gezelschappen gemakkelijker te maken om teksten te vinden die aansluiten bij hun behoeftes
  2. Er was vraag naar een meer toegankelijke manier om contactinformatie voor agenten en vertegenwoordigers op te geven.
  3. Er was vraag naar meer mogelijkheden om beeld weer te geven en het geheel wat meer jeu te geven.
  4. Ik zoek naar manieren om engagement met de site te verhogen. Ideeën zijn: feedback in de vorm van periodieke mails over bezoekersaantallen; benadrukken van het zakelijk belang dat auteurs hebben bij het onderhouden van hun 'tuintje'; stimuleren van de neiging 10/10 te halen door hints te geven over wat er nog op hun profiel ontbreekt.

Iteratief testen van prototypes

Ik bouwde in Figma een interactief prototype, en organiseerde via Zoom test-sessies. Aan het einde van de test sessie vroeg ik onder meer: 'hoeveel tijd zou je bereid zijn te investeren in het bijwerken van je profiel op deze site?' met verschillende opties. De bereidheid tijd te investeren nam ik hier als maatstaf om te bepalen hoe de benaderde personen de utiliteit van dit website ontwerp inschatten. Die bereidheid was over het algemeen redelijk hoog.

Project Management Bouw Website

Nadat de feedback van alle belanghebbenden verwerkt was in nieuwe versies van het prototype, werd het tijd de bouwers in te schakelen. De klant wilde graag de zelfde bouwer en onderhouds-dienstverlener gebruiken voor deze 'sub' site als ze voor de hoofd-website gecontracteerd hadden. Een logische keuze. Mijn eigen kennis van wordpress sites kwam toch uitstekend van pas bij het bouwen van het prototype, omdat ik precies wist waar de krachten en zwaktes van het platform liggen. Deze kennis gebruikte ik om een prototype te maken dat snel te implementeren is, waarmee de enorm kostbare ontwikkelingsuren worden bespaard.

Wat ik deed

Gebouwd met: