skip navigation

willemdevlam.nl

te zien op: www.willemdevlam.nl 
website Willem de Vlam desktop

Mijn schrijverswebsite.

Ik wilde mijn toneelwerk een mooie plek geven - per slot heb ik zowat tien jaar in dit vak gestoken. Ik wil er zelf af en toe iets over kunnen plaatsen en de 'canonieke' versie in de hand kunnen houden. Daarnaast worden mijn stukken nog met enige regelmaat door amateurgezelschappen opgevoerd. Deze gezelschappen moeten een speellicentie kopen om de teksten te mogen opvoeren. De teksten zelf zijn om niet leesbaar.

Eventueel voeg ik er later nog de mogelijkheid aan toe boekjes te kopen.

Primair doel van de site is dus het presenteren van de theaterteksten als eerste stap om over te gaan in het kopen van een speel licentie.

Met deze doelstelling geformuleerd ligt de opzet van de website al voor de hand. De theatertekst is het startpunt, de aanschaf van de licentie stap twee.

Voor het presenteren van de tekst maak ik gebruik van van vooral: afbeeldingen, beschrijvingen van de inhoud, citaten uit de tekst en recensies uit de pers. Voor de homepage ligt de nadruk op afbeeldingen en recensies.

Mobiele versie van website Willem de Vlam

Wat ik deed